حقوق گردشگران غیر مسلمان در کشورهای اسلامی
40 بازدید
محل نشر: زمستان 1376 - شماره 14 » (42 صفحه - از 245 تا 286)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آن جا که حقوق مهمانان غیرمسلمان در کشورهای اسلامی از فروع مسأله مشروع بودنِ اصل روابط مسلمانان با غیرمسلمانان است, شایسته و بایسته می نماد نخست اصل پیوندها و روابط را به گونه فشرده به عنوان مقدمه بپردازیم آن گاه شرائط و احکام پیوستگیها و بستگیها و وظائف و حقوق ناشی از ایجاد پیوندها را روشن کنیم.